Türkmençe   Русский   English   

Soňky tenderler Hemmesini görkez

Türkmenistanyň Energetika ministrligi halkara bäsleşigini yglan edýär

Türkmenistanyň Energetika ministrligi Ahal-Balkan we Balkan-Daşoguz ugurlary boýunça ýokary woltly elektrik geçirijileriniň hem-de ugurdaş podstansiýalaryň gurluşygy üçin enjamlaryň, materiallaryň we tehniki serişdeleriň, şeýle hem elektrik geçirijileriň ulgam...


Türkmenistanyň Senagat ministrligi HALKARA TENDERI yglan edýär

Türkmenistanyň Senagat ministrligi «Türkmenmaşyngurluşyk» konserni üçin ätiýaçlyk şaýlaryň, sarp ediliş we çig mal materiallaryň üpjünçiligine HALKARA TENDERI yglan edýär.


Türkmenistanyň Senagat ministrligi halkara tenderiň uzaldylmagyny hakynda habar berýär

Türkmenistanyň Senagat ministrligi 27.10.2018ý. senesindän gazetde yglan edilen sement zawodlary üçin çig mal materiallary we enjamlaryň ätiýaçlyk şaýlary üpjün etmek üçin halkara tenderiň 10 (on) iş güýjüne uzaldylmagy hakynda habar berýär. ...


Soňky önümler